BRAT FF - full floating
 
BRAT FF
Jednostki szeregu Climaveneta BRAT są chłodzonymi powietrzem jednostkami chłodniczymi z gazem R410A. Jest to jednostka zewnętrzna z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami Scroll pracująca w technologii Full Floating. Daje to jednostkę z inteligentną elektroniką doskonale spełniającą wymagania rynku mieszkaniowego: zwartość, łatwość instalowania, cicha praca i umiarkowana cena.
Funkcje:
Wydajność chłodzenia:
4,9 - 32,9 kW
f_chl
f_ss
 
BRAT FFT - full floating, bez zestawu z medium wodnym (Hydronic).
 
BRAT FFT
Jednostki szeregu Climaveneta BRAT są chłodzonymi powietrzem jednostkami chłodniczymi z gazem R410A. Jest to jednostka zewnętrzna z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami Scroll pracująca w technologii Full Floating. Daje to jednostkę z inteligentną elektroniką doskonale spełniającą wymagania rynku mieszkaniowego: zwartość, łatwość instalowania, cicha praca i umiarkowana cena.
Funkcje:
Wydajność chłodzenia:
4,9 - 32,9 kW
f_chl
f_ss
 
MICS FF - full floating
 
MICS FF
Jednostki szeregu Climaveneta MICS są urządzeniami chłodzonymi powietrzem. Są to jednostki zewnętrzne z wentylatorami osiowymi, hermetyczn ymi sprężarkami Scroll pracujące w technologii Full Floating. Daje to jednostkę z inteligentną elektroniką doskonale spełniającą wymagania rynku mieszkaniowego: zwartość, łatwość instalowania, cicha praca i umiarkowana cena.
Funkcje:
Wydajność chłodzenia:
18,2 - 44,7 kW
f_chl
f_ss
f_wo
 
BRA FF - full floating
 
BRA FF
Jednostki szeregu Climaveneta BRA są chłodzonymi powietrzem jednostkami z gazem R410A. Są to jednostki wewnętrzne, z tym że dzięki zastosowaniu kanałowych wentylatorów promieniowych mogą być instalowane na zewnątrz. Posiada ją hermetyczne sprężarki Scroll i działają w technologii Full Floating. Daje to jednostkę z inteligentną elektroniką doskonale spełniającą wymagania rynku mieszkaniowego: zwartość, łatwość instalowania, cicha praca i umiarkowana cena.
Funkcje:
Wydajność chłodzenia:
4,9 - 15,4 kW
f_chl
f_ss
f_wp
 
MICS-C FF - full floating
 
MICS-C FF
Jednostki szeregu Climaveneta MICS są urządzeniami chłodzonymi powietrzem. Są to jednostki zewnętrzne z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami Scroll pracujące w technologii Full Floating. Daje to jednostkę z inteligentną elektroniką doskonale spełniającą wymagania rynku mieszkaniowego: zwartość, łatwość instalowania, cicha praca i umiarkowana cena.
Funkcje:
Wydajność chłodzenia:
18,2 - 31,8 kW
f_chl
f_ss
f_pwc
f_wp
 
HE FF - full floating
 
HE FF
HE FF stanowią szereg jednostek chłodzących Climavenety. Są to jednostki wewnętrzne, które mogą działać w zestawie z oddzielnymi, instalowanymi na zewnątrz skraplaczami, co zapewnia maksimum elastyczności i zgodność z pewnymi ograniczeniami architektonicznymi.Jednostki te posiadają hermetyczne sprężarki Scroll działające w technologii Full Floating. Daje to jednostkę z inteligentną elektroniką doskonale spełniającą wymagania rynku mieszkaniowego: zwartość, łatwość instalowania, cicha praca i umiarkowana cena.
Funkcje:
Wydajność chłodzenia:
4,7 - 32,4 kW
f_chl
f_ss
f_pwc
 
 
NHCR
NHCR są oddzielnymi jednostkami skraplającymi z wentylatorami osiowymi, współpracujące z jednostkami bezskraplaczowymi.
Funkcje:
Wydajność chłodzenia:
8,6 - 41,9 kW
f_chl
f_ss
f_pwc
 
ďťż

All rights reserved by Klimax S.C.
Designed by Color-Studio