Rekuperatory

Koszty ogrzewania tradycyjnego wciąż stanowią istotną pozycję w budżetach gospodarstw domowych, instytucji czy firm. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywne systemy grzewcze, bazujące na naturalnych zasobach energii odnawialnej. Jedną z najpopularniejszych obecnie technologii pozwalających na znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania (i klimatyzacji) jest wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja.
RekuperatoryZdjęcie ze strony pro-vent.pl
Warunkiem sprawnego i efektywnego funkcjonowania takiego systemu jest przygotowanie optymalnego dla każdej inwestycji, zindywidualizowanego projektu, a także samo wykonanie instalacji przy użyciu najlepszych materiałów, odpowiednia eksploatacja i serwis.

Warto powierzyć realizację takiego projektu firmie, która wykonuje tego rodzaju usługi kompleksowo.

Najważniejszym elementem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła są rekuperatory – przyjazne dla środowiska i gwarantujące sprawny odzysk ciepła. Powietrze przemieszczające się w systemie jest niemal całkowicie wolne od drobnoustrojów. Zachowane zostają najwyższe standardy higieny. Dobrze działająca wentylacja zapobiega też zawilgoceniu budynków i bardzo szkodliwemu zagrzybieniu. O takiej jakości doprowadzanego do pomieszczeń powietrza decydują filtry. Rury pokrywane są (od wewnątrz) specjalnym materiałem bakteriobójczym.

Aby cały system rekuperacji działał tak jak powinien, konieczne jest sprawne działanie GWC, czyli gruntowego wymiennika ciepła, który „korzysta” ze stałej temperatury gruntu do odpowiednio – ocieplenia albo schłodzenia powietrza płynącego przez kolektory. Dzięki zastosowaniu GWC możliwe jest podniesienie temperatury powietrza doprowadzanego do systemu o ok. 20 K zimą i obniżenie jej o nawet 12 K latem.

Zazwyczaj nie ma konieczności dodatkowego instalowania urządzenia antyoblodzeniowego w rekuperatorze, co ma znaczenie dla dalszego obniżania kosztów funkcjonowania całego systemu, który sam w sobie jest energooszczędny i ekonomiczny. Wysoka efektywność gwarantowana jest przez wydajne rurociągi wykonane z polipropylenu, który wykazuje bardzo dobre właściwości przewodzenia ciepła – co jest niezbędnym warunkiem optymalnej wymiany ciepła między gruntem i zassanym powietrzem.

Efektywność systemu przejawia się również tym, że jest on w stanie zachowywać "stany średnie" temperatury, co ma szczególnie istotne znaczenie, gdy temperatura powietrza atmosferycznego jest ekstremalnie wysoka lub niska. Œrednia temperatura w pomieszczeniu korzystającym z systemu rekuperacji powinna się zawsze utrzymywać w przedziale 20°C - 26°C.

Gruntowe wymienniki ciepła radzą sobie z tym zadaniem bardzo dobrze – odpowiednio – klimatyzując lub ogrzewając budynek. Takie działanie jest równoznaczne z racjonalizacją kosztów utrzymywania pożądanej temperatury pomieszczeń w różnych warunkach pogodowych. Aby rekuperacja była w pełni efektywna, konieczne jest również „uszczelnienie” innych elementów systemu wymiany powietrza w budynku. Komfort zapewni nie tylko właściwa wentylacja, ale również szczelne okna.

Dbałość o wszystkie wyżej wymienione aspekty pozwoli znacznie zredukować koszty codziennej eksploatacji budynków. 

Rekuperatory
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
ďťż

All rights reserved by Klimax S.C.
Designed by Color-Studio