Systemy rekuperacji

Koszty ogrzewania tradycyjnego

wciąż stanowią istotną pozycję w budżetach gospodarstw domowych, instytucji czy firm. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywne systemy grzewcze, bazujące na naturalnych zasobach energii odnawialnej. Jedną z najpopularniejszych obecnie technologii pozwalających na znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania (i klimatyzacji) jest wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja.

Warunkiem sprawnego i efektywnego funkcjonowania takiego systemu jest przygotowanie optymalnego dla każdej inwestycji, zindywidualizowanego projektu, a także samo wykonanie instalacji przy użyciu najlepszych materiałów, odpowiednia eksploatacja i serwis. Warto powierzyć realizację takiego projektu firmie, która wykonuje tego rodzaju usługi kompleksowo.

Najważniejszym elementem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła są rekuperatory – przyjazne dla środowiska i gwarantujące sprawny odzysk ciepła. Powietrze przemieszczające się w systemie jest niemal całkowicie wolne od drobnoustrojów. Zachowane zostają najwyższe standardy higieny. Dobrze działająca wentylacja zapobiega też zawilgoceniu budynków i bardzo szkodliwemu zagrzybieniu. O takiej jakości doprowadzanego do pomieszczeń powietrza decydują filtry. Rury pokrywane są (od wewnątrz) specjalnym materiałem bakteriobójczym.

Najważniejszym elementem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła są rekuperatory – przyjazne dla środowiska i gwarantujące sprawny odzysk ciepła. Powietrze przemieszczające się w systemie jest niemal całkowicie wolne od drobnoustrojów. Zachowane zostają najwyższe standardy higieny. Dobrze działająca wentylacja zapobiega też zawilgoceniu budynków i bardzo szkodliwemu zagrzybieniu. O takiej jakości doprowadzanego do pomieszczeń powietrza decydują filtry. Rury pokrywane są (od wewnątrz) specjalnym materiałem bakteriobójczym.

Instalowanie urządzenia antyoblodzeniowego

Zazwyczaj nie ma konieczności dodatkowego instalowania urządzenia antyoblodzeniowego w rekuperatorze, co ma znaczenie dla dalszego obniżania kosztów funkcjonowania całego systemu, który sam w sobie jest energooszczędny i ekonomiczny. Wysoka efektywność gwarantowana jest przez wydajne rurociągi wykonane z polipropylenu, który wykazuje bardzo dobre właściwości przewodzenia ciepła – co jest niezbędnym warunkiem optymalnej wymiany ciepła między gruntem i zassanym powietrzem.

Efektywność systemu przejawia się również tym, że jest on w stanie zachowywać "stany średnie" temperatury, co ma szczególnie istotne znaczenie, gdy temperatura powietrza atmosferycznego jest ekstremalnie wysoka lub niska. Œrednia temperatura w pomieszczeniu korzystającym z systemu rekuperacji powinna się zawsze utrzymywać w przedziale 20°C - 26°C.

Gruntowe wymienniki ciepła radzą sobie z tym zadaniem bardzo dobrze – odpowiednio – klimatyzując lub ogrzewając budynek. Takie działanie jest równoznaczne z racjonalizacją kosztów utrzymywania pożądanej temperatury pomieszczeń w różnych warunkach pogodowych. Aby rekuperacja była w pełni efektywna, konieczne jest również uszczelnienie innych elementów systemu wymiany powietrza w budynku. Komfort zapewni nie tylko właściwa wentylacja, ale również szczelne okna. Dbałość o wszystkie wyżej wymienione aspekty pozwoli znacznie zredukować koszty codziennej eksploatacji budynków.

Tagi: rekuperatory Poznań, systemy rekuperacji