Systemy wentylacyjne

Prawidłowa wentylacja pomieszczeń

jest niezbędnym warunkiem normalnego, codziennego funkcjonowania, zarówno w domach, jak i w miejscach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Wentylacja to nic innego jak cyrkulacja powietrza między pomieszczeniem a jego otoczeniem zewnętrznym. Sprawnie funkcjonujące systemy wentylacyjne zapewniają właściwą wymianę "zużytego", zanieczyszczonego powietrza na pochodzące z przestrzeni zewnętrznej powietrze świeże, pozwalające przebywającym w budynkach ludziom (i zwierzętom) normalnie funkcjonować.

Taka efektywna cyrkulacja nie jest także bez znaczenia dla prawidłowego działania różnego rodzaju urządzeń elektronicznych (i innych). Montując systemy wentylacyjne należy zwrócić szczególną uwagę na ich wydajność. Ma to szczególne znaczenie w budynkach, w których przebywa wiele osób, a samo powietrze jest dodatkowo zanieczyszczane przez różne czynniki – np. dym papierosowy, ale nie tylko. W zakładach pracy dochodzi często do emisji nieobojętnych dla zdrowia toksycznych oparów. Z tym wszystkim musi sobie dać radę system wentylacyjny.

Wentylacja powinna być każdorazowo dostosowywana do indywidualnych warunków technicznych budynków i pomieszczeń

Jakiej firmie powierzamy projekt, realizację i serwis systemu wentylacji.

Wentylacja grawitacyjna bazuje na różnicy ciśnień, jaką można zaobserwować między przestrzenią, która ma podlegać wentylowaniu, a ujściem kanału wentylacyjnego. Powietrze z pomieszczenia jest wysysane przez kratkę wentylacyjną, z kolei do pomieszczenia dostaje się powietrze z otoczenia zewnętrznego, a jest to możliwe dzięki systemowi nawiewów (kratki nawiewne, okna itp.).

O wentylacji mechanicznej mówimy wtedy, gdy system jest zaprojektowany w ten sposób, by mógł sterować cyrkulacją i wymianą powietrza zanieczyszczonego i "zewnętrznego".
Z kolei wentylacja hybrydowa to funkcjonalne połączenie obu wyżej wymienionych systemów. Tego rodzaju układ pozwala swobodnie decydować o tym, który z systemów stosować na bieżąco, w zależności od zapotrzebowania, czyli warunków generowanych przez pomieszczenie i otoczenie. Chodzi tu m.in. o skalę zanieczyszczenia powietrza w budynku (pomieszczeniu) i tego co "za oknem" (zachmurzenie, opady, mgła, gęstość powietrza, wilgotność itp.).

Tagi: Systemy wentylacyjne Poznań